व्यक्तिगत जानकारीको ह्यान्डलिंग

१. व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा नीतिको उद्देश्यका बारे
२. व्यक्तिगत जानकारीको प्रयोगको उद्देश्य
Personal. व्यक्तिगत जानकारीको ह्यान्डलिंग
Personal. व्यक्तिगत जानकारीको उचित व्यवस्थापन
Laws. व्यक्तिगत जानकारी सम्बन्धी कानून र कानूनको पालना
Disc. व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण / सुधार / हटाउने / निलम्बन
१. व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा नीतिको उद्देश्यका बारे
हामीले व्यक्तिगत नीतिको जानकारी सुनिश्चित गर्ने र ग्राहकहरुलाई दिमागमा शान्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यो नीति स्थापना गरेका छौं।

२. व्यक्तिगत जानकारीको प्रयोगको उद्देश्य
ग्राहकहरुबाट प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी मुख्यतया निम्न उद्देश्यहरु को लागी प्रयोग गरीनेछ।
१। ग्राहक सोधपुछको जवाफ दिँदै
२। तथ्याical्कगत डेटाको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्

Personal. व्यक्तिगत जानकारीको ह्यान्डलिंग
हाम्रो व्यवसायको क्षेत्रसँग सम्बन्धित ग्राहकहरूको पहिचान गर्ने जानकारीलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा, हामी वास्तविक व्यावसायिक अवस्था अनुसार व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षाका लागि एक व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्नेछौं, र आन्तरिक नियमहरू बमोजिम उचित र सावधानीपूर्वक यसलाई सम्हाल्ने छौं।
(१) व्यक्तिगत जानकारी स collecting्कलन गर्दा, हामी हाम्रो ग्राहकहरूको लागि स of्कलनको उद्देश्य स्पष्ट पार्छौं र त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक सीमा भित्र यसलाई कानुनी र निष्पक्ष रूपमा संकलन गर्नेछौं।
(२) ग्राहकको स personal्कलन गरिएको व्यक्तिगत जानकारी उपभोक्ताको स्वीकृति बिना तेस्रो पक्षलाई प्रदान वा प्रकट गरिने छैन।

Personal. व्यक्तिगत जानकारीको उचित व्यवस्थापन
(१) हामी घाटा, विनाश, झुग्गीकरण, चुहावट, र अनाधिकृत पहुँच रोक्नको लागि सुरक्षा उपायहरू अपनाएर तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने छौं।
(२) हामी हाम्रा कर्मचारीहरूलाई शिक्षित गर्नेछौं ता कि तिनीहरूको व्यक्तिगत जानकारी सही रूपमा ह्यान्डल हुनेछ।
()) हामी व्यवस्थापनको स्थिति जाँच गर्नेछौं ता कि हाम्रा ग्राहकहरूको व्यक्तिगत जानकारीलाई व्यवस्थित गरिनेछ, र यसलाई समीक्षा र सुधार गर्नेछ।

Laws. व्यक्तिगत जानकारी सम्बन्धी कानून र कानूनको पालना
हामी व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण कानून र सम्बन्धित कानून र दिशानिर्देशहरूको पालना गर्नेछौं, र तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीलाई ठीकसँग ह्यान्डल गर्नेछौं।

Disc. व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण / सुधार / हटाउने / निलम्बन
हामी पुष्टि गर्दछौं कि तपाईसँग तपाइँको व्यक्तिगत जानकारीको प्रकटीकरण, सुधार, हटाउने, प्रयोग निलम्बन, आदि अनुरोध गर्ने अधिकार छ, र यदि यस्तो अनुरोध छ भने हामी तुरून्त प्रतिक्रिया दिनेछौं।