Pengendalian maklumat peribadi

Pengendalian maklumat peribadi

1. Tujuan dasar perlindungan maklumat peribadi.
2. Tujuan penggunaan maklumat peribadi.
3. Pengendalian maklumat peribadi.
4. Pengurusan maklumat peribadi yang tepat.
5. Mematuhi undang-undang dan peraturan mengenai informasi peribadi.
6. Pendedahan / pembetulan / penghapusan / penangguhan maklumat peribadi.

1. Tujuan dasar perlindungan maklumat peribadi
Kami telah menetapkan dasar ini dengan tujuan untuk memastikan perlindungan maklumat peribadi dan memberikan ketenangan minda berterusan kepada pelanggan.

2. Tujuan penggunaan maklumat peribadi
Maklumat peribadi yang diterima daripada pelanggan akan digunakan terutamanya untuk tujuan berikut.
1. 1. Menjawab pertanyaan pelanggan.
2. Menggunakannya sebagai data statistik.

3. Pengendalian maklumat peribadi
Mengidentifikasi pelanggan yang termasuk dalam ruang lingkup perniagaan kami, kami akan menetapkan sistem pengurusan bertujuan memberikan perlindungan informasi peribadi bersesuaian dengan situasi sebenar bisnes, dan menanganinya dengan tepat dan berhati-hati sesuai dengan polisi dalaman syarikat.
(1) Ketika proses mengumpulkan maklumat peribadi, kami akan menjelaskan tujuan untuk pelanggan kami. Kemudian mengumpulkannya dengan cara yang sah, adil dan dalam had yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
(2) Maklumat peribadi pelanggan yang dikumpulkan tidak akan diberikan atau disebarkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pelanggan.

4. Pengurusan maklumat peribadi yang tepat
(1) Kami akan menguruskan maklumat peribadi anda dengan betul dan kami akan mengambil langkah-langkah keselamatan untuk mencegah kehilangan, kehancuran, pemalsuan, kebocoran, dan akses yang tidak sah.
(2) Kami akan mendidik staf-staf kami agar maklumat peribadi mereka dapat dikendalikan dengan baik.
(3) Kami akan memeriksa status pengurusan sehingga maklumat peribadi pelanggan kami dapat diuruskan dengan baik, dan akan meninjau serta memperbaikinya.

5. Mematuhi undang-undang dan peraturan mengenai informasi peribadi
Kami akan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Maklumat Peribadi dan undang-undang dan garis panduan yang berkaitan, dan menguruskan maklumat peribadi anda dengan tepat.

6. Pendedahan / pembetulan / penghapusan / penangguhan maklumat peribadi
Kami mengesahkan bahawa anda berhak untuk meminta pengungkapan, pembetulan, penghapusan, penangguhan penggunaan, dan lain-lain maklumat peribadi anda, dan jika ada permintaan seperti itu, kami akan segera memberikan respons.